Ροή

Παραδοσιακα χορευτια τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΟΔΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΜΟΝΤΕΡΝΟ    ΔΕΥΤΕΡΑ 7.30-9 μμ  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14
ΠΑΙΔΙΚΟ (υποσύσταση)                           ΤΡΙΤΗ 7.30 -8,30  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14
Α΄ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ                                ΚΥΡΙΑΚΗ                 9-10.30μμ  Αγίου Νικολάου
Β΄ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ                                  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ           7-8 μμ  Αγίου Νικολάου
Γ΄ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ                              ΔΕΥΤΕΡΑ                 9-10.30  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14
Δ΄ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ                                  ΔΕΥΤΕΡΑ      ΤΕΤΑΡΤΗ 6.30- 7.30
6-7μμ 
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14


Ε΄ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ                                 ΤΕΤΑΡΤΗ                 7-9μμ  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14
ΣΤ΄ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΡΙΚΟ          ΤΕΤΑΡΤΗ 9-10.30μμ  ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 14

Δεν υπάρχουν σχόλια