Ροή

Θεατρικό

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ο             ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΟΔΟΣ
Α)  ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗ        6.30-8.30μμ    Γεωργίου Ρούφου κ΄Ηλείας
Β)   ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗ       Πέμπτη 6-8  Γεωργίου Ρούφου κ΄ Ηλείας

Δεν υπάρχουν σχόλια